Co przyniesie 2022 r. w kwestii opłacalności fotowoltaiki?

Odpowiedź nie jest niestety ani pozytywna, ani jednoznaczna. Na pewno największe zmiany będą dotyczyły prosumentów i systemu opustów, co możemy wnioskować po pojawieniu się nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii, w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt z 2 czerwca 2021 r., dotyczący wspomnianych zmian, ma na celu niwelację wad obecnego modelu prosumenckiego. Aktualnie prosumenci, którzy wyprodukowali pierwszą energię elektryczną przed początkiem b.r., mogą korzystać podczas rozliczenia z systemu opustów. Niestety wedle nowelizacji, schemat ten ma zostać zastąpiony przez model sprzedażowy – tak więc energia wyprodukowana przez instalację prosumenta po terminie 1 stycznia 2021 r., będzie musiała być sprzedawana.

Z jednej strony prosumenci zyskają możliwość sprzedaży produktu energetycznego – co jednak z energią pobraną? Będzie ona rozliczana oddzielnie z energią wprowadzoną, co ma zlikwidować uciążliwą potrzebę przewymiarowania instalacji i zmniejszyć okres jej zwrotu. Proponowany model ma ponadto otworzyć lukę na rynku energetycznym dla tzw. agregatora, czyli podmiotu skupującego nadwyżki energii elektrycznej.

Wszystkie powyższe kwestie, jak i prawno-techniczne aspekty je tworzące, podlegają  jednak dopiero procesom opiniotwórczym! Aczkolwiek pamiętajmy:

to ostatni bezpieczny dzwonek, by zdecydować się na instalację fotowoltaiczną i do końca roku zostać prosumentem (na okres 15 lat)!