otowoltaika dla firm, fotowoltaika co to jest, fotowoltaika Kraków, fotowoltaika Małopolska, opłata mocowa, fotowoltaika dla firm rozliczenie, fotowoltaika dla firmy, fotowoltaika na firmę

Fotowoltaika dla firm

Fotowoltaika dla firm

Z pewnością każdy już słyszał o fenomenie, jakim jest fotowoltaika, co to jest i jakie korzyści za sobą niesie. Dzięki odpowiednio zamontowanym panelom ogniwa wytwarzają energię elektryczną z padających na nie promieni słonecznych. Sprawnie funkcjonują nawet w pochmurne dni, wykorzystując promieniowanie rozproszone. Nadmiar energii gromadzony jest w specjalnej sieci dystrybucyjnej, którą konsument może potem odebrać. Przedsiębiorstwa mają dodatkowo prawo jej odsprzedaży od zakładów energetycznych. Dzięki temu zyskują nowe, efektywne źródło przychodu. Fotowoltaika dla firmy stanowi więc ekonomicznie opłacalną inwestycję. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej przedsiębiorców.

​Na czym polega opłata mocowa?

Fotowoltaika na firmę jest swego rodzaju lekarstwem na obowiązującą od niedawna opłatę mocową. Do jej regularnego uiszczania zobowiązani są wszyscy odbiorcy energii elektrycznej, zarówno indywidualne gospodarstwa domowe, jak i podmioty gospodarcze. W przypadku przedsiębiorstw jej wysokość zależy od poziomu zużycia prądu w określonych godzinach doby. Opłata mocowa może znacząco obciążyć firmowy budżet. Dlatego też fotowoltaika Małopolska to doskonały sposób na jej obniżenie. Własna instalacja pokryje bowiem część bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną w godzinach szczytu. Dzięki temu prąd pobrany z sieci zasilającej w czasie, gdy jest on najdroższy, spowoduje obniżenie opłaty mocowej.

​Fotowoltaika Kraków – czy warto?

Przedsiębiorcy doceniają korzyści, jakie daje fotowoltaika dla firm. Rozliczenie kosztów w skali miesiąca wykazuje niższą opłatę mocowej konieczną do zapłaty. Ponadto jednostki gospodarcze mają prawo skorzystać z opłacalnego finansowania instalacji, np. za pomocą leasingu z gwarancją Biznesmax. W przypadku nadwyżki zgromadzonej w sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa mogą ją odsprzedać od zakładów energetycznych. Fotowoltaika Kraków to więc korzystne ekonomicznie rozwiązanie na podreperowanie budżetu. Zakłady mają bowiem inne zapotrzebowanie na energię elektryczną niż standardowe gospodarstwo domowe.