agroenergia, agroenergia 2021, fotowoltaika dla rolnika, ulga podatek rolny, ulga inwestycyjna w podatku rolnym fotowoltaika, ulga w podatku rolnym fotowoltaika

Fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika. Dotacja Agroenergia. Ulga w podatku rolnym.

Ogromna popularność instalacji fotowoltaicznych wynika z ich uniwersalności, przyjazności środowisku przyrodniczemu oraz oszczędności w budżecie domowym. Z tego rozwiązania korzysta coraz więcej indywidualnych gospodarstw domowych, a także jednostek gospodarczych. Jednak nikt nie docenia fotowoltaiki bardziej niż rolnicy, którzy każdego dnia zużywają ogromne ilości energii elektrycznej. Poza tym ich działalność w dużym stopniu uzależniona jest od stanu środowiska naturalnego. Szansą dla rolnictwa jest program Agroenergia, którzy pozwoli ograniczyć koszty oraz zapewnić zrównoważony rozwój, łagodny dla biosfery. Fotowoltaika dla rolnika zapewnia niższe opłaty oraz możliwość skorzystania z pewnych ulg.

​Na czym polega program Agroenergia 2021?

Agroenergia 2021 to program uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest dofinansowanie rozwiązań chroniących środowisko naturalne przed postępującą degradacją. Projekt obejmuje przede wszystkim montaż nowych instalacji oraz modernizację starych rozwiązań tak, aby ograniczały emisję zanieczyszczeń. Największym zainteresowaniem cieszą się panele fotowoltaiczne. Z programu mogą skorzystać wyłącznie indywidualni rolnicy, którzy posiadają użytki rolne o maksymalnej powierzchni 300 hektarów oraz przez co najmniej pięć lat prowadzą swoją działalność rolniczą na terenie określonej gminy.

​Komu przysługuje ulga w podatku rolnym fotowoltaika?

W ramach programu wsparcia rolnictwa i ochrony środowiska rolnikowi przysługuje niezwykle korzystna ulga. Podatek rolny zostaje obniżony o 25% od nakładów inwestycyjnych, które należy udokumentować odpowiednimi rachunkami. Jeśli rolnik nie skorzystał z przysługującej mu ulgi lub jej kwota okazała się niekorzystna, przechodzi ona na jego następców i obowiązuje przez kolejne 15 lat. Po upływie tego czasu wygasa. Wyłącznie właścicielom użytków rolnych o powierzchni do 300 ha przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym. Fotowoltaika jest więc szansą na oszczędności w budżecie, a jednocześnie wsparciem środowiska naturalnego.