Polityka prywatności i plików cookies

(dalej: „Polityka”)

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne

Jakiej strony internetowej dotyczy Polityka?

Postanowienia zawarte w Polityce dotyczą strony mieszczącej się pod adresem: https://www.ognivolt.pl/(dalej: „Strona Internetowa”).

Kto jest właścicielem Strony internetowej i administratorem danych osobowych gromadzonych na Stronie Internetowej?

Administratorem Państwa danych osobowych i właścicielem Strony Internetowej jest Ognivolt sp. z o.o. z siedzibą Książnicach Małych zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878787, NIP: 6821791649, REGON: 387940967(dalej: „Administrator”).

Jak można skontaktować się z Administratorem? 

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych lub skontaktować się z Administratorem, mogą wykorzystać Państwo niżej wskazane dane:

 1. adres e-mail: kontakt@ognivolt.pl
 2. adres korespondencyjny: Książnice Małe 34 32-130 Koszyce
 3. telefon: 515 663 956.

Czy administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych?


Tak, Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników Strony Internetowej. Pozyskane dane są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora?

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych; 
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia danych osobowych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 6. przenoszenia danych;
 7. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy dane będą podlegać profilowaniu i czy będą przekazywane poza EOG?


Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Państwa dane również nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

CZĘŚĆ II
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane? 

Dane osobowe podane w zapytaniu będą przez nas przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO, który polega na odpowiedzi na pytania kierowana do Administratora.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom serwerów i usług poczty elektronicznej, dostawcom systemów CRM, platformy do mailingu.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz na czas prowadzenia korespondencji w sprawie zgłoszonego zapytania i ochrony przed roszczeniami.

Czy muszą Państwo podać moje dane? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZGODZIŁY SIĘ NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERA

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, w tym informowania Państwa o produktach i promocjach Administratora.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO). Interes ten polega na przetwarzaniu danych osobowych w celu wysyłki newslettera, na który Państwo wyrazili zgodę.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców firmom świadczącym usługi mailingowe, dostawcom i serwisantom usług IT, dostawcom systemów CRM, dostawcom systemów mailingowych.

Kiedy można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na wysyłkę newslettera, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłki newslettera, której dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda może być cofnięta za pomocą specjalnego przycisku umieszczonego w treści maila.

W każdym momencie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w uzasadnionym interesie administratora danych osobowych.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub zakończenia realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane tj. wysyłki newslettera.

Czy trzeba podać dane osobowe? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak bez podania tych danych nie będzie można wysyłać do Państwa newslettera.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE 

DLA OSÓB PROSZĄCYCH O PRZEDSTAWIENIE OFERTY

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty i dążenia do zawarcia umowy przez Administratora.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest żądanie zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 b) RODO).

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, bankom, systemom mailingowym, dostawcom systemu CRM.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń wynikających z przedstawienia oferty.

Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie moglibyśmy przedstawić Państwu oferty usług Administratora.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA KLIENTÓW

W jakim celu dane osobowe będą przetwarzane?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, w tym dochodzenie należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami.

Jaka jest podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa dotycząca montażu instalacji fotowoltaicznej wraz z urządzeniami lub montażu pompy ciepła wraz z urządzeniem lub magazynu energii, systemu zarządzania energią lub montaż stacji ładowania pojazdów lub ładowarek samochodowych (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych – RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, o których mowa w ustawie z dnia 29-09-1994 r. o rachunkowości.

Jakim odbiorcom dane osobowe mogą być przekazywane?

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom księgowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom i serwisantom usług IT, firmom świadczącym usługi płatnicze, podwykonawcom w zakresie realizacji całości lub części przedmiotu umowy.

Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.

Czy muszę podać moje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Bez nich nie moglibyśmy zawrzeć oraz realizować umowy.

CZĘŚĆ III

PLIKI COOKIES

Strona Internetowa wykorzystuje pliki cookies („ciasteczka”). Są to dane informatyczne (m.in. pliki tekstowe). Są one przechowywane w urządzeniach końcowych w celu usprawnienia korzystania ze stron internetowych.

Ciasteczka mogą być używane w celu:

 1. dostosowania treści strony internetowej Państwa preferencji;
 2. optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej;
 3. przygotowania reklam lepiej dostosowanych do preferencji użytkownika;
 4. tworzenia anonimowych statystyk, które umożliwiają zrozumienie sposobu korzystania użytkownika ze Strony Internetowej.

Właściciel strony internetowej nie identyfikuje tożsamość użytkownika w oparciu o dane zgromadzone w ciasteczkach.

Stosowane są następujące rodzaje plików:

 1. sesyjne;
 2. stałe.

Pliki sesyjne przechowywane są tymczasowo tj. pozostają one w pamięci urządzenia do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej czy przeglądarki.

Natomiast pliki stałe pozostają w pamięci urządzenia użytkownika w czasie określonym w parametrach pliku cookies albo do momentu usunięcia pliku przez użytkownika.

Strona Internetowa korzysta z następujących plików cookies:

 1. Google Analitics jest to produkt dostarczony przez Google LLC. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na tworzeniu statystyk i analizie mającej na celu optymalizację strony internetowej. Google LLC oświadcza, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Zebrane w ten sposób dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Użytkownik Strony internetowej może zablokować dostęp do Google Analitics za pomocą wtyczki, dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Więcej informacji o Google Analitics znajduje się pod tym adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 2. Google Ads jest to narzędzie marketingowe dostarczone przez Google LLC. Za pomocą tego narzędzia Administrator promuje Stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach internetowych podmiotów trzecich. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu działań marketingowych własnych produktów oraz usług. Google LLC oświadcza, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Więcej o możliwości wyłączenia plików cookies znajduje się pod tym adresem: https://adssettings.google.com. Więcej informacji o Google Ads znajduje się pod tym adresem: https://policies.google.com/privacy.
 3. Google Tag Manager jest to narzędzie marketingowe dostarczone przez Google LLC. Za pomocą tego narzędzia Administrator sprawdza w jaki sposób prowadzone są kampanie reklamowe i w jaki sposób użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu działań marketingowych własnych produktów oraz usług oraz optymalizacji Strony internetowej. Google LLC oświadcza, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Więcej o możliwości wyłączenia plików cookies znajduje się pod tym adresem: https://adssettings.google.com.
 4. Landingi.com jest to narzędzie marketingowe dostarczone przez Landingi Sp. z o.o. W platformie Landingi jest dostęp do prostych statystyk landing page’a i ruchu na koncie, aktualizowanych w czasie rzeczywistym.

Pliki cookies zbierane są w celu:

 1. oznaczania unikalnego odwiedzającego/użytkownika, który jest ważny do ostatniego dnia aktualnego miesiąca. Z początkiem nowego miesiąca odwiedzający, który ponownie wejdzie na landinga, będzie zliczany znowu jako unikalny.
 2. Oznaczania wejście na dany landing page. Jest ważny 30 min od momentu wejścia, a po jego wygaśnięciu liczymy nową wizytę per landing page.

Przetwarzanie danych opiera się na uzasadnionym interesie polegającym na prowadzeniu działań zmierzających do optymalizacji działań marketingowych.

 1. Facebook Pixel – jest to narzędzie dostarczone przez Facebook Inc, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Służy ono do tworzenia spersonalizowanych reklam. Działania w tym zakresie oparte są o uzasadniony interes administratora danych osobowych, który polega na promocji produktów i usług Administratora. Zebrane dane nie umożliwiają identyfikacji konkretnej osoby. Polityka prywatności znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach korzystania z ciasteczek dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Proszę mieć na uwadze, że ograniczenie stosowania ciasteczek może wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej.  

Na Stronie internetowej znajdują się wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:

 1. Facebook
 2. Instragram
 3. Linkedin
 4. Youtube

Jeżeli skorzystają Państwo z wtyczki w celu wejścia na portal społecznościowy ze Strony internetowej, to ten portal może uzyskać informację, że odwiedzili Państwo Stronę internetową.

Administrator nie otrzymuje informacji o gromadzonych danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przetwarzaniu danych osobowych, to polecamy zapoznać się z polityką prywatności dostawców portali społecznościowych.

Jeżeli nie chcą Państwo, żeby portale społecznościowe pozyskiwały o Państwu informacje, to proponujemy wylogować się z serwisów społecznościowych. Chociaż nie zawsze gwarantuje to, że dane nie zostaną pozyskane przez portal społecznościowy.