Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną 2021? Ulga termomodernizacyjna w małżeństwie. Ulga termomodernizacyjna przykład. Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna 2021. Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Ulgę termomodernizacyjną składa się we własnym zakresie. W rozliczeniu rocznym do PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-37 dołączają Państwo PIT/O. Nowa wersja PIT/O zawiera wiersz „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”, w którym można wpisać odliczenie od dochodu do kwoty 53 tys. zł. Obejmować może maksymalnie okres 3 lat począwszy od końca roku, w którym inwestycja zaczęła być realizowana.

Formularz PIT do pobrania

https://www.podatki.gov.pl/pit/formularze-do-druku-pit/

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną w małżeństwie? Ulga termomodernizacyjna przykład

Ulga termomodernizacyjna w małżeństwie. Przykład:

Małżonkowie rozliczający się na PIT-36 lub PIT-37 łącznie wypełniają jeden wspólny załącznik PIT/O. Gdy rozliczenia dokonuje mąż i żona osobno, to każdy z nich musi wypełnić załącznik niezależnie dla siebie. Kwota 53 tys. zł przysługuje na każdego podatnika, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego. W przypadku małżonków na każdego przypada oddzielny limit – na każdego po 53 tys. zł. Podobnie jest w przypadku współwłaścicieli – na każdego przypada po 53 tys. zł ulgi termomodernizacyjnej.

Jak wygląda ulga termomodernizacyjna w przypadku fotowoltaiki?


W przypadku montażu fotowoltaiki, należy pamiętać by kwota odliczenia znalazła pokrycie w rocznym dochodzie podatnika. Jeśli tak nie jest (dochód niższy niż poniesione wydatki), można ją odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat od roku w którym poniesiono pierwszy wydatek. Nie można więc zbiorczo odliczyć od dochodu w jeden rok wszystkich wydatków na instalację fotowoltaiczną, ale można korygować deklaracje za lata wcześniejsze np. dochód w 2019 r. wyniósł 30 tys. zł, a koszt instalacji 40 tys. zł., wtedy ulgę można rozliczyć częściowo w kolejnych latach.

Ulga termomodernizacyjna a dotację, np. Mój prąd

WAŻNE!

Nie ma możliwości odliczenia w PIT/O wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu dofinansowane np. dotacja 5000 zł. W PIT/O odliczamy kwotę za instalację, która jest w umowie oraz na fakturach minus 5000 zł.